Wat is coaching ?

Coaching is een professionele manier van begeleiding, met als vertrekpunt het verbeteren van het functioneren op het werk. Dat betekent overigens niet dat het privé leven als aandachtsgebied uitgesloten wordt.

In de werkcontext gaat het om de persoonlijke invulling van taak, functie en samenwerking met anderen. De nadruk ligt op jou als persoon en de relatie met je werk. Hier speelt ook de organisatie waar je werkt een belangrijke rol, individuele en organisatieontwikkeling gaan immers hand in hand.

Je blijft zelf verantwoordelijk voor het realiseren van je doelen en je bent de expert van je eigen oplossing. Als coach help ik je deze oplossing te vinden door bewustmaking van je eigen kwaliteiten en hulpbronnen, tevens leer ik je deze te gebruiken. Centraal staat dus het uitbouwen van wat er al is, wat je al kan.
Er is bij coaching daarmee altijd sprake van een inspanningsverplichting en nooit van een resultaatverplichting, uitgaande van concreet geformuleerde doelen voor het traject.