discovery insight

Ik ben gelicenseerd om te werken met het Insights Discovery® systeem.

jungInsights Discovery® brengt op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze psychologische voorkeuren in kaart.

Het systeem, dat is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung, gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen.

De basis van onze aanpak wordt gevormd door een eenvoudig model, zoals hiernaast wordt weergegeven.

Lees verder.....................