Competentieprofiel voor coaches St!R 

 logo

I. Visie op coaching

 

Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan:

  1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext;
  2. De eigen betekenisgeving en zelfsturing van de gecoachte en daarin een

perspectiefverandering laat ontstaan die leidt tot effectieve acties en gewenste resultaten;

  1. Tevens is de coach in staat om zich op een professionele wijze te verantwoorden over zijn handelen en visie op leren.

Dit zijn de centrale waarden binnen coaching. 

lees verder...............